Chào mừng đén với website của chúng tôi.

bán chạy nhất

Proces tốt nhất

Phạm vi hoạt động

Về chúng tôi

Phật Sơn SINO, một nhà sản xuất chuyên nghiệp cho gương LED và tủ gương, thành lập năm 2008, nằm ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông với khoảng 60 người, và có một xưởng hơn 4000m2. Và phục vụ khách sạn và các ngành công nghiệp dân cư trong hơn mười năm với các dòng sản phẩm bao gồm LED tắm Mirror, LED Gương Nội, Infinity Mirror, gương Hollywood.

Các sản phẩm

  • youtube
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter