අපේ වෙබ් අඩවිය ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

හොඳම අලෙවිකරුවන්

හොඳම proces

මෙහෙයුම් විෂය පථය

අපි ගැන

නියැලුනහ චීන, 60 ක් පමණ ජනතාව සමග නියැලුනහ, ෙගොංෙඩොං පළාතේ පිහිටා 2008 දී ආරම්භ LED දර්පණ හා කැඩපත කැබිනට්, සඳහා වෘත්තීය නිෂ්පාදක, සහ 4000m2 කට වඩා වැඩි වැඩමුළුව ඇත. හා LED නාන කාමරය මිරර්, LED මිරර් අමාත්ය මණ්ඩල, ඉන්ෆිනිටි මිරර්, හොලිවුඩ් කැඩපත ඇතුළත් නිෂ්පාදන රේඛාව සමඟ වසර දහයක් තුල සඳහා ආගන්තුක සත්කාරය සහ නේවාසික කර්මාන්ත කටයුතු කර ඇත.

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

  • YouTube
  • ෆේස්බුක්
  • LinkedIn
  • ට්විටර්